INTERBEHEER, al meer dan 50 jaar ervaring als syndicus

Welkom op de website van INTERBEHEER

Als syndicus zijn wij gespecialiseerd in het beheren van gebouwen, zowel van appartementsgebouwen als bureelgebouwen.
Als rentmeester beheren wij het dagelijkse administratieve, technische en financieel beheer van uw vastgoed portefeuille.

Wij verzorgen eveneens het aankopen en verkopen van residentiële en industriële gebouwen. Met onze ervaring van ruim 50 jaar, bezitten wij alle troeven om U een gepaste professionele oplossing aan te bieden.

“Wie kiest voor wonen in een appartement, kiest voor een gemeenschap die gebonden is aan vele regels en gebruiken.
Als syndicus vervullen we een cruciale rol in het samenwonen onder één dak.”

Met vriendelijke groeten,
INTERBEHEER

Administratief beheer

De missie van de syndicus is vooral het beheersen van het basisdossier.

In nauwe samenwerking met de raad van mede-eigendom, organiseert de syndicus de algemene vergaderingen, hun samenroepingen en het opmaken van de verslagen.

Uiteindelijk verzekert de syndicus het uitvoeren van elke beslissing van de algemene vergadering.

Wij houden U eveneens op de hoogte van de nieuwe wetgevingen.

Financieel beheer

Wij zorgen voor een correcte financiële opvolging. Een transparante boekhouding is de beste waarborg voor een goed beheer.

Als uw syndicus is het bij ons een prioriteit om iedere eigenaar in de mogelijkheid te stellen zijn eigen rekening, alsook de kosten welke ten laste van de mede-eigendom werden ingeboekt en betaald, on-line via onze website ter inzage te plaatsen.

De fondsenopvragingen gebeuren maandelijks of trimestriëel en de volledige afrekening van het gebouw gebeurt jaarlijks, samen met een gedetailleerde uitleg en een tabel van de kostenverdeling voor de eigenaars.

Technisch beheer

De missie van de syndicus is vooral zorgen voor het behoud en de goede werking van alle installaties en uitrustingen van de mede-eigendom.

Voor het beheersen van de uitbatingskosten voorziet uw syndicus de uit te voeren werken, volgt de uitvoering op van de dringende en noodzakelijke werken alsook van de onderhouds – en bevoorradingscontracten.

Het beheer van de verzekeringen en het opvolgen van de schadedossiers, maken eveneens deel uit van onze missie.

Gezien de technische werkingsdruk in een mede-eigendom dit vereist, staat er een spoeddienst ter beschikking om in dringende gevallen tussenbeide te komen